“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        
Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới

Văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ra thông báo số 121-TB/VPTU kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là việc điều trị có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19 (bệnh nhân F0), Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc điều trị các ca bệnh nhiễm COVID-19 (bệnh nhân F0), cần thống nhất quan điểm sau:

(1) Lấy điều trị bệnh nhân F0 tập trung tại các cơ sở y tế là chủ yếu; điều trị bênh nhân F0, không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú là cần thiết, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

(2) Tiếp tục duy trì có hiệu quả 3 hệ thống điều trị bệnh nhân F0, gồm: Điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế; điều trị tại cơ sở thu dung của huyện, thị xã, thành phố và điều trị tại nhà/nơi cư trú.

(3) Việc điều trị F0 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú, cần căn cứ theo diễn biến tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế của địa phương, nhưng phải thực hiện thận trọng, có lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

2. Thống nhất từ ngày 27/01/2022, giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xem xét và quyết định việc thực hiện điều trị bệnh nhân F0 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương.

- Đối với 11 huyện miền núi (gồm các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân) trước mắt các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chưa triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú.

- Đối với một số xã của các huyện ven biển có mật độ dân số đông, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, phải cân nhắc kỹ việc cho phép điều trị bệnh nhân F0 tại nhà/nơi cư trú.

Đối với một số xã của các huyện ven biển có mật độ dân số đông, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, phải cân nhắc kỹ việc cho phép điều trị bệnh nhân F0 tại nhà/nơi cư trú.

Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương ban hành Phương án quản lý, theo dõi và điều trị F0 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn tỉnh, để tổ chức triển khai thực hiện từ ngày 27/01/2022; trong đó phải bổ sung, làm rõ các nội dung sau:

(1) Hướng dẫn việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình có bệnh nhân F0 điều trị tại nhà;

(2) Hướng dẫn việc tổ chức các lực lượng y tế và các lực lượng chức năng, lực lượng tình nguyện viên tham gia điều trị, quản lý, giám sát, điều trị F0 tại nhà;

(3) Hướng dẫn việc tổ chức vận chuyển bệnh nhân F0 điều trị tại nhà có biểu hiện chuyển nặng đến các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh;

(4) Hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng các túi thuốc điều trị F0 tại nhà theo các mức độ bệnh.

Chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố quyết định việc thực hiện điều trị F0 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của từng địa phương.

Chỉ đạo khẩn trương rà soát các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, làm rõ những cơ chế, chính sách đã hết hiệu lực, những cơ chế, chính sách mới ban hành của Trung ương; đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyển xem xét quyết định để sớm triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 01/03/2022.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/202201/thong-bao-ket-luan-cua-thuong-truc-tinh-uy-thanh-hoa-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-trong-thoi-gian-toi-8380208/