“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        
Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Công điện số: 05-CĐ/TU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung toàn công điện như sau:

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa