“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        
Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19

Ngày 17-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Công điện số 06-CĐ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung toàn công điện như sau:

Theo Tỉnh ủy Thanh Hóa