“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        
Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 09-CĐ/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công điện gửi Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nêu rõ:

Trong thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhanh chóng đạt được tỉ lệ tiêm chủng vắc xin cao, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định. Tính đến ngày 31/5/2022, toàn tỉnh có 2.374.698 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 99,2%, trong đó có 1.987.927 người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi nhắc lại, đạt tỷ lệ 90,3%; đã có 287.219 trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 100,7%; cơ bản hoàn thành việc tiêm mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên sớm hơn một tháng so với yêu cầu của Chính phủ (tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, đó là: Tỷ lệ tiêm chủng ở một số địa phương chưa cao; một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan không tiêm chủng hoặc không tiếp tục tiêm chủng các mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo chỉ định của cơ quan y tế và nhất là tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi còn chậm. Tính đến ngày 31/5/2022, mới có 184.410 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỉ lệ 39,1% và 30.258 trẻ tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 7,6%...

Để nhanh chóng khắc phục các hạn chế nêu trên; tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19, sớm đạt được tỉ lệ bao phủ vắc xin cao, nhất là cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức tốt việc tiêm mũi nhắc lại lần thứ 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung cao nhất cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương mình; chỉ đạo rà soát, quản lý đối tượng, nắm vững danh sách đến từng người dân trên địa bàn về tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19 để có kế hoạch tiêm chủng cụ thể cho từng nhóm đối tượng tiêm chủng; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn; đồng thời lập kế hoạch triển khai ngay việc tiêm mũi nhắc lại lần thứ 2 (mũi 4) đạt tỉ lệ bao phủ vắc xin cao để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Địa phương, đơn vị nào chậm trễ, lơ là, không hoàn thành toàn bộ công việc nêu trên và tiến độ, tỉ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở địa phương mình đạt thấp, thì đồng chí Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tiêm chủng đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả, hoàn thành tiến độ đề ra; chủ động tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng COVID-19, báo cáo, đề xuất Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đủ vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc quản lý, bảo quản, phân bổ, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức thành viên, huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin, nắm chắc danh sách đến từng đoàn viên, hội viên, từng người dân cư trú trên địa bàn để hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện này; hằng ngày trước 17 giờ, tổng hợp tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh./.

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/thoi-su/cong-dien-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-thanh-hoa-ve-viec-lanh-dao-chi-dao-tiep-tuc-day-manh-tiem-vac-xin-phong-covid-19/160241.htm