“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        
Thanh Hóa triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Nội dung toàn văn bản như sau: