“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        
Thanh Hóa chuyển trạng thái đáp ứng, phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh về việc chuyển trạng thái đáp ứng, phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Nội dung toàn văn bản như sau: