“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        

1. Hướng dẫn xem chuyên trang phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa

  Tải về

2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart Thanh Hóa

  Tải về

3. Hướng dẫn xem bản đồ kiểm soát dịch bệnh Thanh Hóa

  Tải về

4. Hướng dẫn giải pháp Hệ thống Robot call trong truy vết, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Tải về

5. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

  Tải về

6. Hướng dẫn Phản ánh thông tin trên ứng dụng Bluezone

  Tải về

7. Hướng dẫn xuất trình mã QR khi đến nơi công cộng

  Tải về

8. Hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng: Bluezone, Tokhaiyte.vn

  Tải về

9. Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng Bluezone

  Tải về

10. Hướng dẫn Quy trình tiêm chủng trên ứng dụng "Sổ sức khoẻ điện tử"

  Tải về

11. Danh sách các điểm bán hàng thiết yếu online

  Tải về