“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        

1. Hướng dẫn xem chuyên trang phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa

  Tải về

2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart Thanh Hóa

  Tải về

3. Hướng dẫn xem bản đồ kiểm soát dịch bệnh Thanh Hóa

  Tải về

4. Hướng dẫn giải pháp Hệ thống Robot call trong truy vết, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Tải về

5. Hướng dẫn thực hiện quét QR tại nơi công cộng

  Tải về

6. Hướng dẫn quản lý vào ra tại: www.qr.tokhaiyte.vn

  Tải về

7. Hướng dẫn Quản lý tiêm chủng trên Hệ thống "Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19"

  Tải về

8. Hướng dẫn sử dụng Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm

  Tải về