“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        
Dành cho người dân

Hướng dẫn Người dân sử dụng các hệ thống trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết
Dành cho cơ quan, tổ chức thực hiện

Hướng dẫn các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí; Nơi tập trung đông người sử dụng các hệ thống trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết
Dành cho cơ quan báo chí

Tài liệu cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết
Dành cho các cơ quan, đơn vị y tế

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị y tế các cấp sử dụng các hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết