“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        

Đơn đăng ký thông tin đón công dân tỉnh Thanh Hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về Thanh Hóa do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 21/7/2021

Tôi được biết, tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện đón người dân Thanh Hóa đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi muốn được về Thanh Hóa. Mong UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 và Hội đồng hương của tỉnh Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét