“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        
Thanh Hóa ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ngày 28-11-2023, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND, Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Chi tiết
Thanh Hóa chuyển trạng thái đáp ứng, phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh về việc chuyển trạng thái đáp ứng, phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Chi tiết
Thanh Hóa tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 5464/UBND-VX ngày 20/04/2023 gửi tới các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 5-9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công điện số 11-CĐ/TU gửi Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Thanh Hóa triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chi tiết
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 23/6/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND, kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết
Công điện của tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngày 17/6/2022,Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành công điện số 10-CĐ/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 09-CĐ/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Thanh Hóa triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Sáng 21-4, Thanh Hóa bắt đầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Chi tiết
Thanh Hóa nỗ lực hoàn thành mục tiêu cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin COVID-19 mũi bổ sung, nhắc lại

Ðể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin cho toàn dân với mục tiêu bảo đảm an toàn, hiệu quả góp phần tăng độ bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch cộng đồng.

Chi tiết