“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        
COVID-19 CẬP NHẬT LÚC 16h00, NGÀY 26/01/2022

Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 25/01/2022 đến 16 giờ, ngày 26/01/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 587 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, cụ thể:

* 159 Bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

- Huyện Hoằng Hóa 62 (Hoằng Phụ 03, Hoằng Tiến 03, Hoằng Thắng 01, Hoằng Yến 02, Hoằng Hải 01, Hoằng Châu 01, Hoằng Lộc 03, Hoằng Tân 01, Hoằng Trường 08, Hoằng Xuyên 07, Hoằng Quỳ 07, Hoằng Thanh 02, Hoằng Đông 02, Hoằng Cát 01, Hoằng Hợp 02, Thị trấn Bút Sơn 04, Hoằng Đức 01, Hoằng Ngọc 02, Hoằng Phong 03, Hoằng Lưu 02, Hoằng Quý 01, Hoằng Thịnh 01, Hoằng Trạch 01, Hoằng Đạo 01, Hoằng Xuân 01, Hoằng Thành 01);

- Huyện Nông Cống 05 (Hoàng Giang 01, Minh Khôi 02, Thăng Long 01, Thăng Bình 01);

- Huyện Thiệu Hóa 05 (Thị trấn Thiệu Hoá 01, Thiệu Long 02, Thiệu Thịnh 01, Minh Tâm 01);

- Huyện Triệu Sơn 05 (Đồng Thắng 02, Đồng Tiến 01, Thị trấn Triệu Sơn 01, Vân Sơn 01);

- Huyện Nga sơn 01 (Nga Liên 01);

- Thành phố Sầm Sơn 02 (Trường Sơn 01 Quảng Châu 01);

- Huyện Thạch Thành 40 (Thị trấn Vân Du 05, Thạch Quảng 01, Thành Tâm 01, Thạch Tượng 01, Thị trấn Kim Tân 02, Thành Thọ 02, Thạch Lâm 01, Thạch Sơn 04, Thành Công 02, Thành Vinh 01, Thành Hưng 01, Thành An 03, Thạch Định 01, Thành Tiến 02, Thạch Đồng 04, Thành Minh 01, Thành Long 01, Thành Tân 01, Thạch Cẩm 01, Thành Tâm 01, Thành Tiến 03, Thị trấn Kim Tân 01);

- Huyện Vĩnh Lộc 08 (Ninh Khang 01, Vĩnh Hòa 01, Vĩnh Thịnh 03, Vĩnh Long 02, Thị trấn Vĩnh Lộc 01);

- Huyện Yên Định 17 (Yên Lạc 01, Định Hưng 11, Định Liên 01, Định Tân 01, Thị trấn Quán Lào 01, Định Công 01, Yên Thái 01);

- Huyện Thường Xuân 01 (Thọ Thanh 01);

- Huyện Thọ Xuân 04 (Thọ Lâm 03, Xuân Thiên 01);

- Thị xã Bỉm Sơn 02 (Đông Sơn 01, Ngọc Trạo 01);

- Thị xã Nghi Sơn 06 (Hải Thanh 01, Hải Lĩnh 01, Thanh Thủy 02, Hải An 02);

- Thành phố Thanh Hóa 01 (Tân Sơn 01).

* 185 Bệnh nhân ghi nhận qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

- Huyện Quan Hóa 10 (Hồi Xuân 07, Phú Sơn 01, Phú Xuân 01, Nam Tiến 01);

- Huyện Mường Lát 01 (Tam Chung 01);

- Huyện Đông Sơn 04 (Đông Minh 01, Đông Hoàng 01, Đông Yên 02);

- Huyện Nông Cống 10 (Trường Trung 01, Tế Nông 02, Công Liêm 01, Thăng Bình 01, Tế Lợi 01, Vạn Hòa 04);

- Huyện Quảng Xương 12 (Quảng Thái 01, Quảng Phúc 01, Tiên Trang 01, Quảng Trạch 01, Thị trấn Tân Phong 05, Quảng Hải 02, Quảng Trường 01);

- Huyện Triệu Sơn 05 (Nông Trường 01, Thọ Sơn 01, Thị trấn Nưa 01, Thị trấn Triệu Sơn 01, Đồng Tiến 01);

- Huyện Nga Sơn 11 (Nga Trung 02, Nga Thạch 01, Nga Thanh 01, Nga An 01, Nga Điền 02, Nga Liên 03, Nga Phượng 01);

- Huyện Bá Thước 05 (Điền Lư 01, Văn Nho 03, Thành Sơn 01);

- Huyện Thường Xuân 04 (Tân Thành 01, Luận Khê 02, Vạn Xuân 01);

- Huyện Hậu Lộc 09 (Ngư Lộc 01, Đa Lộc 02, Phú Lộc 01, Lộc Sơn 01, Thị trấn Hậu Lộc 01, Phong Lộc 01, Thành Lộc 02);

- Huyện Yên Định 14 (Định Thành 01, Định Tân 02, Thị trấn Yên Lâm 03, Định Hưng 01, Định Long 02, Định Công 02, Yên Lạc 01, Định Hải 01, Định Tăng 01);

- Huyện Thọ Xuân 11 (Xuân Hòa 05, Lam Sơn 01, Trường Xuân 04, Xuân Hồng 01);

- Thị xã Nghi Sơn 28 (Hải Thanh 03, Hải Ninh 03, Các Sơn 02, Hải An 01, Ninh Hải 02, Bình Minh 03, Mai Lâm 01, Anh Sơn 01, Trúc Lâm 01, Ngọc Lĩnh 01, Tân Dân 01, Hải Nhân 01, Thanh Thủy 01, Hải Bình 01, Hải Yến 02, Thanh Sơn 01, Định Hải 01, Nguyên Bình 01, Người tỉnh khác lưu trú 01);

- Huyện Như Thanh 01 (Thanh Kỳ 01);

- Huyện Hà Trung 16 (Hà Đông 05, Hà Long 01, Hà Lai 01, Hà Tiến 01, Yên Dương 03, Hà Thái 01, Hà Hải 01, Hoạt Giang 01, Thị trấn Hà Trung 02);

- Huyện Cẩm Thủy 44 (Cẩm Bình 03, Cẩm Ngọc 09, Cẩm Yên 02, Cẩm Vân 09, Thị trấn Phong Sơn 14, Cẩm Tân 07).

* 243 Bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm:

- Thành phố Thanh Hóa 81 (Quảng Thành 02, An Hưng 01, Quảng Thắng 02, Quảng Thịnh 02, Đông Thọ 05, Nam Ngạn 06, Ba Đình 02, Phú Sơn 06, Lam Sơn 06, Tân Sơn 01, Hàm Rồng 03, Trường Thi 02, Quảng Hưng 03, Thiệu Dương 05, Điện Biên 01, Tào Xuyên 06, Quảng Đông 01, An Hưng 02, Thiệu Khánh 04, Đông Cương 04, Đông Tân 01, Quảng Cát 01, Ngọc Trạo 01, Đông Sơn 01, Quảng Phú 02, Đông Vệ 01, Long Anh01, Đông Hương 04, Hoằng Quang 02, Đông Hải 03);

- Huyện Ngọc Lặc 16 (Thị trấn Ngọc Lặc 01, Ngọc Liên 01, Ngọc Sơn 01, Minh Sơn 01, Thạch Lập 01, Quang Trung 02, Minh Tiến 02, Nguyệt Ấn 06, Phúc Thịnh 01);

- Huyện Nông Cống 02 (Trung Chính 01, Tượng Lĩnh 01);

- Huyện Thiệu Hóa 02 (Thiệu Giang 02);

- Huyện Quảng Xương 07 (Quảng Yên 01, Quảng Giao 02, Quảng Khê 01, Thị trấn Tân Phong 01, Quảng Bình 01, Quảng Long 01);

- Huyện Mường Lát 03 (Nhi Sơn 01, Trung Lý 01, Thị trấn Mường Lát 01);

- Huyện Triệu Sơn 11 (Thị trấn Triệu Sơn 01, Thọ Phú 01, Dân Quyền 01, Thọ Cường 01, Thọ Tiến 01, Đồng Tiến 01, Dân Lý 05);

- Huyện Nga Sơn 05 (Nga Văn 01, Nga Phượng 02, Nga Thạch 01, Nga Điền 01);

- Thành phố Sầm Sơn 14 (Quảng Cư 02, Quảng Hùng 01, Trung Sơn 03, Quảng Minh 01, Quảng Thọ 01, Trường Sơn 01, Quảng Châu 05);

- Huyện Bá Thước 01 (Văn Nho 01);

- Huyện Quan Sơn 18 (Trung Hạ 01, Tam Thanh 01, Trung Xuân 16);

- Huyện Hậu Lộc 22 (Lộc Sơn 01, Tiến Lộc 03, Triệu Lộc 01, Đa Lộc 06, Hưng Lộc 01, Quang Lộc 01, Đại Lộc 02, Cầu Lộc 01, Tuy Lộc 01, Phú Lộc 01, Hải Lộc 01, Thị trấn Hậu Lộc 01, Thành Lộc 01);

- Huyện Thạch Thành 19 (Thạch Đồng 02, Thành Long 08, Thành Tâm 02, Thành Mỹ 01, Thạch Sơn 02, Thạch Tượng 01, Thị trấn Kim Tân 01, Thạch Quảng 02);

- Thị xã Bỉm Sơn 02 (Ngọc Trạo 01, Bắc Sơn 01);

- Thị xã Nghi Sơn 40 (Hải Nhân 01, Hải Thanh 07, Hải An 14, Tĩnh Hải 04, Trường Lâm 01, Thanh Thủy 01, Hải Bình 01, Hải Hòa 01, Hải Ninh 02, Các Sơn 02, Ngọc Lĩnh 01, Bình Minh 04, Định Hải 01).

Tính từ ngày 27/04/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 18.090 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 12.627 người điều trị khỏi được ra viện; 22 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.506.808 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai 22 đợt tiêm với kết quả cụ thể như sau: 2.382.101/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,5 %2.337.432/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,7 %282.308/285.226 trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,0 %274.147/285.226 trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 96,1 %232.808 người tiêm mũi bổ sung và 70.840 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Nguồn: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÀI ĐẶT BLUEZONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA TỚI NGÀY 26/01/2022
TT Đơn vị Số lượng máy đã cài Tổng số smartphone Tỷ lệ Xếp hạng
1 TỈNH THANH HÓA 731901 1826712 40,07% 56
2 Thành phố Sầm Sơn 30428 58568 51,95% 1
3 Thành phố Thanh Hóa 144257 278164 51,86% 2
4 Thị xã Bỉm Sơn 19659 43023 45,69% 3
5 Huyện Đông Sơn 17339 40049 43,29% 4
6 Thị xã Nghi Sơn 59302 140002 42,36% 5
7 Huyện Hoằng Hóa 41191 97647 42,18% 6
8 Huyện Quảng Xương 38656 91710 42,15% 7
9 Huyện Nga Sơn 25702 63901 40,22% 8
10 Huyện Thiệu Hoá 22665 58919 38,47% 9
11 Huyện Nông Cống 29442 76695 38,39% 10
12 Huyện Hậu Lộc 27575 73468 37,53% 11
13 Huyện Hà Trung 21908 58393 37,52% 12
14 Huyện Triệu Sơn 33021 90712 36,4% 13
15 Huyện Quan Sơn 6711 18510 36,26% 14
16 Huyện Thọ Xuân 33974 94808 35,83% 15
17 Huyện Yên Định 28594 81300 35,17% 16
18 Huyện Như Thanh 14378 41249 34,86% 17
19 Huyện Vĩnh Lộc 13036 37512 34,75% 18
20 Huyện Cẩm Thủy 18090 53109 34,06% 19
21 Huyện Như Xuân 11440 33614 34,03% 20
22 Huyện Thường Xuân 13146 39140 33,59% 21
23 Huyện Thạch Thành 22488 67139 33,49% 22
24 Huyện Quan Hóa 6568 20430 32,15% 23
25 Huyện Bá Thước 14967 46570 32,14% 24
26 Huyện Lang Chánh 6983 21948 31,82% 25
27 Huyện Ngọc Lặc 19512 64504 30,25% 26
28 Huyện Mường Lát 4342 19648 22,1% 27