“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        

Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Biểu đồ ca nhiễm theo ngày
Biểu đồ thông tin lũy kế ca nhiễm